ارزش‌های سازمانی Core Values

« ارزش‌هاي‌محوری اصول اعتقادي دير پا و اساسي يک سازمان بوده كه باعث رشد و نمو افراد در قالب گروه خواهد گرديد. ارزش‌های محوری یک سازمان به عنوان اصول راهنمای جاويدان، به هيچ توجيهی نياز نداشته و برای افراد درون سازمان ارزش و اهميت ذاتی دارند.»

ارزش‌های محوری سازمان قادرند به عنوان مبنايی جهت تدوين سياست‌ها در سازمان قرار گيرند. سازمان قادر است با تكيه بر اين ارزش‌ها، شيوه‌ي رفتار روزانه‌ ی كاركنان خود و مبنای تصميم‌گيری ها در محل كار را مشخص نمايد. شايسته است سازمان‌ها به هنگام برنامه‌ريزی های بلندمدت خود، ارزش‌های محوری مشخص شده‌ی خود را رعايت نمايند و به هنگام ارزيابی عملكرد، تصميمات خود را بر پايه ارزش‌های محوری سازمان‌ خود پايه‌گذاری نمايند. ارزش‌ها بايستی در روزگار سختی به كاركنان سازمان روحيه بدهند و گرنه ارزش نيستند. ارزش‌ها شعار هر روزه ای هستند كه احساس خوبی به كاركنان می بخشند. ارزش‌های سازمانی، جنبه اخلاقي منافع سازمانی می باشند.

ارزش‌های محوری سازمان را كدهاي اخلاقی سازمان(Organization of Code of Business Ethics) نيز می نامند. اين كدها اصول راهنمای سازمان و رهنمودی برای تصميم‌گيری و رفتارهای سازمانی خواهند بود. در يک سازمان، اصول اخلاقی خوب، پيش شرط مديريت استراتژيک خوب خواهد بود. بهتر است در همه جنبه‌های تدوين، اجرا و ارزيابی استراتژی ها ارزش‌های محوری سازمان رعايت گرديده و مورد توجه قرار گيرند.
بيانيه‌ ی ارزش‌ها از اجزای اصلی در برنامه‌ريزی های استراتژيک سازمان‌ها می باشد.


خدمات کلینیک مشاوران مدیریت ایران (IranBSC):

  • تسهیل‌گری در پیاده سازی و جاری سازی برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC-Balanced Score Card) در قالب سنتی و اجرای کارت امتیازی متوازن با شش وجه برای اولین بار در ایران
  • آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک از تئوری تا عمل
  • آموزش استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنو روش تهیه نقشه استراتژی با شش وجه در بخش ارزیابی سند راهبردی
  • تسهیل‌گری و مشاوره در تعیین شاخص های کلیدی عملکردی با معرفی سه دست شاخص (PI،KRI،KPI) و تهیه سند شناسنامه شاخص سند راهبردی
  • آموزش روش تعیین شاخص های کلیدی عملکردی در حوزه‌های فردی و سازمانی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به کلینیک مشاوره مدیریت ایران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد