شیوه‌های مادری در شرکت‌های چند کسب و کاره (مادر-هولدینگ)

شركت‌های سرمايه‌گذار مادرتخصصی Holding Company سازمان‌های مالی می باشنـد كه سهام شركت‌های تحت‌پوشش خود را جهت اعمال كنترل بر تصميم‌گيری اين شركت‌ها در اختيار داشته و آن ها را مديريت می نمايند.

تفاوت اصلي اين گونه شركت های مالی با شركت‌های مالی واسطه‌ای Mutual Fund در امكان دخالت در تصميم‌ گيری شركت‌های تحت پوشش است. شركت‌های سرمايه‌گذار مادر بر خلاف شركت‌های مالی واسطه‌ای در تصميم سازی، برنامه‌ريزی و كنترل داخلی شركت‌های زيردست نيز فعال می باشند.

بنابر این منظور از Corporate Strategy آن است که شركت مادر برای خود چه برنامه ای داشته باشد، و منظور از Business Strategy این است که شركت های تحت پوشش چه برنامه ای داشته باشند. ایده ها از Business های مختلف به شركت مادر ارائه می شوند و شركت مادر فقط تصمیم گیری می کند، ولی اجرا در Business است.

 

فلسفه به وجود آمدن شركتهای مادر تخصصی یا همان هلدینگ ها ايجاد ارزشی بيش از ارزش افزوده يكايک شركت‌ها می باشد. اين شركت عملاً مي‌تواند با تدوين راهبردهای مناسب، بر شركت‌ها اثر گذاشته و عملكرد كل گروه را تقويت نمايد. توجيه وجود شركت‌های مادر در گرو ارزش آفرينی يا خلق هم‌افزايی در مجموعه شركت‌های وابسته است و سود شركت مادر متأثر از رشد سودآوری شركت‌ها خواهد بود.

استراتژی هلدینگ ها براساس دو سؤال اولیه زير به وجود مي آيد:

الف- هلدینگ باید در کدام کسب و کار و شرکت ها سرمایه گذاری کند و این سرمایه گذاری چگونه باید باشد؟

ب- هلدینگ با شركت های زير مجموعه و تحت كنترل خود چگونه باید ارتباط داشته باشد؟ شركت مادر با مشتری ارتباط ندارند بلکه واسطه ای می باشند بین شركتهای فعال و سهامداران. یکی از وظایف شركت مادر این است که از هر کسب و کاری Business که در آن فعالیت می کند ارزش بیشتری را در مقایسه با دیگر رقبایی که به تنهایی فعالیت می کنند، به دست آورد.

این کار عموماً با ایجاد مزیت های رقابتی در آن کسب و کار حاصل می شود، لذا شركت مادر برای دستیابی به این نتیجه باید با آگاهی از مشخصات خود و کسب و کار مورد نظر، ارتباط درستی بین خود و شرکت ها تعریف نموده باشد تا بتواند در آن کسب و کار با ایجاد وجه تمایز، مزیت استراتژیک و در نهایت ارزش آفرینی کند.

با توجه به اینکه محیط همواره در حال تغییر است، مشخصه های کسب و کار نيز همواره در حال تغییراند. بنابراین شركت مادر برای ایجاد مزیت استراتژیک در کسب و کار همواره باید خودش را با کسب و کار و مشخصه های کلیدی آن به روز کند. تغییرات محیط، علاوه بر تأثیر بر روی کسب و کارها، بر مشخصه های داخلی شركت مادر از جمله سازمان، سیاست ها و استراتژی های آن نیز تأثیر می گذارد، که به تبع آن بر تصمیم گیری هاي هلدينگ نيز اثرگذار خواهد بود.

 

با لحاظ کردن اثرگذاری محیط بر کل هلدینگ معمولا سه استراتژی جهت ارتباط مناسب شركت مادر با هر کدام از کسب و کارها پیشنهاد می شود:

الف- برنامه ریزی استراتژیک

ب- کنترل استراتژیک

ج- کنترل مالی

 

در حالت اول، شامل برنامه ریزی استراتژیک در شركت مادر و در هر یک از کسب و کارهای زیر مجموعه با تأکید بر اهداف طولانی مدت و توسعه مزیت های استراتژیک کسب و کارهاست که در شركت مادر تدوین می شود و کسب و کارها مسئول اجرای آن هستند.

در حالت سوم استراتژی ها کلاً به زیر مجموعه ها و کسب و کارها واگذار می شوند و در شركت مادر، بیشتر کنترل های دقیق در خصوص ارزش آفرینی کوتاه مدت و سوددهی کوتاه مدت با دیدگاه کنترل عملکرد مالی و تحقق EPS آنها مدنظر هستند.

و حالت دوم بین حالت اول و سوم است، تدوین استراتژی ها به زیر مجموعه واگذار می شود ولی کسب و کارها پس از تدوین استراتژی طولانی مدت و با تأیید شركت مادر اجرا و در زمان اجرای استراتژی ها از طریق شركت مادر کنترل می شوند. نمی توان گفت کدام روش بهترین حالت است، اکثر شرکت هایی که اهداف آن ها مشخص تر بوده اند بهتر توانسته اند از این استراتژی ها بهره برداري نمايند.

خدمات مشاوره:

– ارائه خدمات مشاوره ، پیاده سازی و آموزش برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های هلدینگ

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به کلینیک مشاوره مدیریت ایران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد