تحليل محيط داخلی “Internal Audit or Internal Analysis”

 عواملی هستند كه ماهيتا بر عملكرد شركت تاثير می گذارند و تحت كنترل شركت هستند، البته اين عوامل لزوما در داخل شركت نمی باشند. براي تحليل محيط داخل از اطلاعات و داده های توليد شده از داخل کسب و کار استفاده می شود. ممکن است اين تحليل با دعوت از يک مشاور بيرونی انجام شود تا يک تصوير مستقل از سازمان به‌دست آيد.

از جله اين عوامل مي‌توان موارد زير را نام برد:
– عوامل مديريتی (تجربه، تخصص، اختيارات، سبك مديريت، تعداد مديران)
– عوامل منابع انسانی (ميانگين سنی، جنسيت، سطح تحصيلات، روش استخدام، روش ترفيع، حقوق، بازنشستگی، بازخريد، وفاداری به سازمان، فرهنگ سازمان)
– عوامل مالی و حسابداری (سيستم حسابداری، مكانيزه يا دستي بودن، روش‌های تامين مالی، ميزان سود و زيان، بازدهی، نسبت های مالی)
– R&D (فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، قراردادهاي بيروني، استراتژي‌هاي R&D، تجهيزات و امكانات R&D)
 سيستم های اطلاعات مديريت (گزارش‌هاي مديريتی، امنيت گردش اطلاعات در سيستم، توليد اطلاعات، توزيع اطلاعات، سرعت گزارش‌دهی سيستم، دقت گردش اطلاعات)
– بازاريابی (تبليغات، كانال‌هاي پيام، هزينه‌ ی تبليغات، سياست‌های تشويقی فروش، سياست‌های فروش، سياست‌های قيمت‌گذاری، سياست‌های توزيع)
– توليد و عمليات (برنامه‌ريزی توليد، تعداد خطوط توليد، شكل خط توليد، دوره‌های سرويس، كالاهاي نيم‌ساخته، فرسودگی يا نو بودن ماشين‌آلات، شيفت‌های توليد، سيستم‌های توليد)

ضعف و قوت: در اين تحليل عواملی مدنظر قرار می گيرند كه بتوانيم به آنها به‌عنوان ضعف و يا قوت نگاه كنيم.

مثلا بودن ديوار در دانشگاه نه ضعف محسوب ميگردد و نه قدرت.

سه معيار براي تشخيص ضعف و قوت عوامل داخلی وجود دارد:
۱. مقايسه بارقبا: بهتر است خودمان را با برترين رقيب در صنعت و يا رقيب برتر مقايسه ‌نماييم. با توجه به اين مقايسه است‌كه ضعف و يا قوت ما مشخص مي‌گردد اين نكته فابل ذكر است‌ كه در اين قسمت ميتوانيم خودمان را با رقيب هم‌تراز با خودمان نيز مقايسه نماييم.
۲. استانداردهای ملي يا بين المللی: در بيشتر صنايع استانداردهای مشخصی وجود دارد كه با مقايسه خود با اين استانداردها، به ضعف و يا قوت سازمان خود پی خواهيد برد. مثلا استاندارد يک دستگاه اين است كه به ۲ اپراتور نياز دارد و اگر ما از ۴ اپراتور استفاده نماييم اين ضعف ما محسوب ميشود.
۳. مقايسه وضع موجود با يك وضعيت ايده آل: وضعيت ايده آل توسط خودمان ترسيم ميگردد. مثلا اگر ايده آل ما فروش ۱۰۰ ميليون در سال است و اكنون فروش ما ۸۰ ميليون است اين ضعف ما محسوب ميگردد.


خدمات کلینیک مشاوران مدیریت ایران (IranBSC):

  • تسهیل‌گری در پیاده سازی و جاری سازی برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC-Balanced Score Card) در قالب سنتی و اجرای کارت امتیازی متوازن با شش وجه برای اولین بار در ایران
  • آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک از تئوری تا عمل
  • آموزش استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنو روش تهیه نقشه استراتژی با شش وجه در بخش ارزیابی سند راهبردی
  • تسهیل‌گری و مشاوره در تعیین شاخص های کلیدی عملکردی با معرفی سه دست شاخص (PI،KRI،KPI) و تهیه سند شناسنامه شاخص سند راهبردی
  • آموزش روش تعیین شاخص های کلیدی عملکردی د حوزه‌های فردی و سازمانی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به کلینیک مشاوره مدیریت ایران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد