چشم‌انداز (Vision) و ماموريت (Mission)

چشم‌انداز (Vision)

” اگر توانستيد كاری را تصور كنيد، حتما قادر خواهيد بود آن را انجام دهيد.”
(والت ديسنی)

تعاريف مختلفی از چشم‌انداز سازمان ارائه گرديده است. در اين قسمت دو عدد از كاربردي ترين آن تعاريف را ارئه می نماييم:
– چشم انداز تصويری از آينده است‌كه سازمان قصد دارد در زمان مشخصی به آن دست يابد.
– چشم انداز آرزوهای آتی سازمان در شرايط كنونی است.
چشم‌انداز سازمان دارای مشخصات خاصی است. سازمان شايسته است چشم‌انداز خود را با درنظرگرفتن چنين مشخصاتی استخراج نمايد. اين مشخصات در ذيل ارائه گرديده است:
– فرصت های موجود برای شركت را نشان دهد.
– راه بهره جويی از فرصت ها را بنماياند.
– بلند پروازانه باشد.
– منحصر به فرد باشد.
– در كاركنان رضايت شغلی ايجاد نمايد.
– استانداردهاي بالايی را بنا گذارد.
– در كاركنان ايجاد تعهد، علاقه و غرور نمايد.
– مسير حركت شركت را به وضوح بيان كند.
– مشوق يادگيری باشد.
– مخاطب را مشخص سازد.

ماموريت (Mission)

ماموريت سازمان همان فلسفه وجودی سازمان خواهد بود. ماموريت سازمان بيان می دارد كه سازمان چگونه می خواهد رقابت نموده و برای مشتريان خود ارزش خلق نمايد.
در تدوين بيانيه ماموريت بايستی بتوان به پنج سؤال اساسی زير پاسخ داد. كه عبارتند از:
۱. چه چيزی؟ (كالا و خدماتي كه سازمان ارائه می دهد و در واقع چه نيازی از جامعه را با تامين اين محصولات برآورده می سازد.)
۲. چه كسی؟ (مشتريان چه كسانی هستند؟)
۳. كجا؟ (حيطه رقابتی كجاست؟)
۴. چرا؟ (هدف بهينه سازمان چيست؟)
۵. چگونه؟ (ويژگی های منحصر به فرد و مزيت های رقابتی سازمان در رسيدن به اين هدف‌ها چيست؟
در كتب مختلف پيشنهاد گرديده‌ تا در بيانيه‌ ی ماموريت سازمان در مورد: كاركنان به عنوان يک قلم دارايي ارزشمند، واكنش به مسائل (اجتماعی، جامعه و محيطی)، نوع فن‌آوری و در نهايت تعهدی كه سازمان در مقابل سلامت مالی و رشد خواهد داشت، توضيحاتي ارائه گردد.
از نظر مسير و جهت حركت، ماموريت سازمانی به همه‌ ی مديران وحدت خواهد بخشيد. ماموريت سازمانی باعث می شود كه همه ی كاركنان و مديران سطوح مختلف سازمان دارای انتظارات مشترک گردند.
ماموريت سازمان باعث می ‌شود كه افراد و گروه‌های ذی نفع، با گذشت زمان، دارای ارزش مشترک گرديده و اين ارزش روز به‌ روز تقويت گردد. ماموريت سازمانی موجب پيدايش نوعی ارزش و هدف خواهد گرديد كه از طريق آن، افراد خارج از سازمان، آن ارزش‌ را معرفی شركت خواهند دانست. در نهايت ماموريت سازمان موجب تاييد و تقويت تعهداتی نظير: بر عهده گرفتن مسوليت عملياتی و نيز تضمين بقا، رشد و سودآوری شركت خواهد گرديد.


 

خدمات کلینیک مشاوران مدیریت ایران (IranBSC):

  • تسهیل‌گری در پیاده سازی و جاری سازی برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC-Balanced Score Card) در قالب سنتی و اجرای کارت امتیازی متوازن با شش وجه برای اولین بار در ایران
  • آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک از تئوری تا عمل
  • آموزش استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنو روش تهیه نقشه استراتژی با شش وجه در بخش ارزیابی سند راهبردی
  • تسهیل‌گری و مشاوره در تعیین شاخص های کلیدی عملکردی با معرفی سه دست شاخص (PI،KRI،KPI) و تهیه سند شناسنامه شاخص سند راهبردی
  • آموزش روش تعیین شاخص های کلیدی عملکردی د حوزه‌های فردی و سازمانی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به کلینیک مشاوره مدیریت ایران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد