تدوین اهداف، سیاست‌ها (خط‌مشی‌ها)

تدوين اهداف ساليانه

برنامه‌ ی استراتژيک اصلی را تقسيم بندی می نماييم مثلا برنامه ۱۰ ساله را به ۱۰ برنامه ساليانه تقسم می نماييم. به عنوان مثال اگر برنامه‌ ی ۱۰ ساله دست يافتن به ۲۰% سهم بازار می باشد، ميتوان برنامه‌ ی ساليانه را به صورت كسب ۲% سهم بازار تعريف نمود.
در هر برنامه بايستی منابع مالی و زمان اجرای استراتژی مشخص گردد. منابع ميتوانند بصورت مالی و يا غير مالی باشند. ازجمله منابع غير مالی ميتوان به تجهيزات، امكانات و منابع انسانی اشاره نمود.

تفاوت اهداف ساليانه و برنامه هاي استراتژيک
۱. اهداف ساليانه صريح‌تر از اهداف بلندمدت و برنامه‌های استراتژيک می باشند.
۲. اهداف ساليانه قابليت اندازه‌گيری بيشتری دارند.
۳. از نظر زمانی اهداف ساليانه در ظرف زمانی ۱ ساله تعريف مي‌گردند اما اهداف بلندمدت به‌ صورت ۵ يا ۱۰ يا ۱۵ و . . . ساله تعريف ميشوند.
۴. تمركز اهداف ساليانه كوتاه‌مدت است اما برنامه‌های استراتژيک بر زمان آينده يا بلندمدت متمركز هستند.


تدوين خط‌مشی ها (سياست‌ها)

بايدها و نبايدهای رفتاری برای انجام يک استراتژی را خط‌ مشی می گويند.
خط‌ مشی رسمی: رسما خط‌مشی به كاركنان اعلام مي‌گردد.
خط‌ مشی غير رسمی: خط‌مشی بصورت غير رسمی اعلام می گردد.
خط‌ مشی ها مي توانند بصورت مدون و يا غير مدون باشند. خط‌مشی ها برای كنترل استراتژی نقش اساسی و كليدی دارند. بهترين استراتژی ها در صورت نبود خط‌ مشی و نحوه عملكرد مناسب، در مقام اجرا دچار مشگل می شوند.
مديران بايستی توجه نمايند كه اگر می خواهند ماموريت سازمان محقق شود بايستی خط‌مشی های سازمان به درستی تدوين گردند و قابل دستيابی باشند.


خدمات کلینیک مشاوران مدیریت ایران (IranBSC):

  • تسهیل‌گری در پیاده سازی و جاری سازی برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC-Balanced Score Card) در قالب سنتی و اجرای کارت امتیازی متوازن با شش وجه برای اولین بار در ایران
  • آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک از تئوری تا عمل
  • آموزش استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنو روش تهیه نقشه استراتژی با شش وجه در بخش ارزیابی سند راهبردی
  • تسهیل‌گری و مشاوره در تعیین شاخص های کلیدی عملکردی با معرفی سه دست شاخص (PI،KRI،KPI) و تهیه سند شناسنامه شاخص سند راهبردی
  • آموزش روش تعیین شاخص های کلیدی عملکردی د حوزه‌های فردی و سازمانی
تدوین اهداف، سیاست‌ها (خط‌مشی‌ها)

مطالب مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به کلینیک مشاوره مدیریت ایران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد