سطوح برنامه‌ريزی

الف. برنامه‌ريزی استراتژيک (Strategic Planning):
برنامه‌ريزی استراتژیک دربردارنده تصميم‌گيری هايی است‌كه به اهداف و استراتژی های بلندمدتسازمان ارتباط پيدا می كند. اين اصطلاحات به صورت زير تعريف گرديده اند:
۱. ”اهداف استراتژيک“، مقاصد عمده‌ای هستند كه مرتبط با بقا، ارزش و رشد سازمان خواهند بود.
۲. ”استراتژی“، الگوی يا چارچوبی از اعمال و تخصيص منابع است‌كه برای دستيابی به اهداف سازمان طراحی گرديده باشد.
يكی از تعاريف كاملی كه در مورد برنامه‌ريزی استراتژيک می توان ارائه نمود عبارت‌است‌از:
«برنامه‌‌ريزی استراتژيک تلاشی است منظم و سازمان‌ يافته، در جهت اتخاذ تصميمات و مبادرت به اقدامات بنيادی، که به‌موجب‌ آن می توان هر سازمان را به مسير حرکت و دور نمای مشخصی هدايت نمود، از اتلاف منابع جلوگيری کرد و سازمان را با رشدی متداوم و سودآور از يک سطح به سطحی بالاتر ارتقاء داد.»
برنامه‌ريزی استراتژيک به سوالات زير پاسخ خواهد داد:
 فعاليت بنگاه چيست؟
 اين فعاليت چه بايد باشد؟
– توليدات بنگاه چيست و بازار‌كار آن كجاست؟
 بنگاه براي دستيابی به اهداف خود، به چه اقداماتی نيازمند است؟
دلايل به‌كارگيری برنامه‌ريزی استراتژيک در كتب مربوط به اين رشته به صورت زير مطرح گرديده است:
۱- تفكر و انديشيدن به شكل استراتژيک
۲- تشخيص جهت‌گيری آينده
۳- اتخاذ تصميمات امروز در راستای اهداف بلند‌مدت
۴-تدوين و توسعه مبنايی جامع و قابل دفاع برای تصميم‌گيری های كلان
۵- بهبود عملكرد

ب. برنامه‌ريزی تاكتيكی و عملياتي:
۱. “برنامه‌ريزی تاكتيكی”، اهداف و طرح‌های استراتژيک را به اهداف و برنامه‌های مشخص تبديل (ترجمه) می نمايد. اين اهداف و طرح‌ها مرتبط با بخش خاصی از سازمان می باشند.
۲. “برنامه‌ريزی عملياتی“، رويه‌ها و فرايندهای خاص مورد نياز در سطوح پايين‌تر سازمان را مشخص می نمايد.

 


خدمات کلینیک مشاوران مدیریت ایران (IranBSC):

  • تسهیل‌گری در پیاده سازی و جاری سازی برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC-Balanced Score Card) در قالب سنتی و اجرای کارت امتیازی متوازن با شش وجه برای اولین بار در ایران
  • آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک از تئوری تا عمل
  • آموزش استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنو روش تهیه نقشه استراتژی با شش وجه در بخش ارزیابی سند راهبردی
  • تسهیل‌گری و مشاوره در تعیین شاخص های کلیدی عملکردی با معرفی سه دست شاخص (PI،KRI،KPI) و تهیه سند شناسنامه شاخص سند راهبردی
  • آموزش روش تعیین شاخص های کلیدی عملکردی د حوزه‌های فردی و سازمانی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به کلینیک مشاوره مدیریت ایران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد