فرايند عمومی برنامه‌ريزی استراتژيک

هر چه بيشتر وقت صرف برنامه‌ريزی نماييد، دسترسی به آن وقت كمتری نياز خواهد داشت. مديريت استراتژيک، تمامی مديران سازمان را در تدوين و اجرای اهداف استراتژيک و استراتژی ها دربر‌می گيرد. يک فرايند مديريت استراتژيک، مراحلی است‌ كه ما را بصورت گام به گام در برنامه‌ استراتژيک كمك می نمايد. به‌طور كلی فرايند برنامه‌ريزی استراتژیک طبق نظر فرد آر ديويد به‌صورت زير نمودار گرديده‌است:

 

بر روی نمایه ی زیر کلیک کنید تا نمایه بزرگ شود

الگوي فرد.آر.ديويد
الگوي جامع مديريت استراتژيك فرد.آر.ديويد

در دنياي امروز، بحث‌های مربوط به تدوين استراتژی وقت بيشتری از سازمان‌ها را صرف خود نموده‌است. همان‌طوركه در شكل فوق ملاحظه می گردد مراحل متعددی از فرايند مديريت استراتژيک را تدوين استراتژی تشكيل داده است. اما اين نكته قابل ذكر است‌كه بيشتر مشكلات امروز شركت‌ها در بخش اجرا و ارزيابی استراتژی بوده و بحث های مربوط به تدوين استراتژی بيشتر جنبه تئوريک موضوع را دربرگرفته‌است.

خدمات کلینیک مشاوران مدیریت ایران (IranBSC):

  • تسهیل‌گری در پیاده سازی و جاری سازی برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن- Balanced Scorecard- (BSC) (معرفی و اجرای کارت امتیازی متوازن با شش وجه برای اولین بار در ایران)
  • آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک از تئوری تا عمل
  • آموزش استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنو روش تهیه نقشه استراتژی با شش وجه در بخش ارزیابی سند راهبردی
  • تسهیل‌گری و مشاوره در تعیین شاخص های کلیدی عملکردی  با معرفی سه دست شاخص (PI،KRI،KPI) و تهیه سند شناسنامه شاخص سند راهبردی
  • آموزش روش تعیین شاخص های کلیدی عملکردی د حوزه‌های فردی و سازمانی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به کلینیک مشاوره مدیریت ایران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد