تخصیص منابع

تخصیص منابع يكی از فعاليت‌های اصلی مديريت است‌ كه اجرای استراتژی را امكان‌پذير می سازد. در سازمان‌هايی كه در آن مديريت استراتژيک به اجرا گذاشته نشده است تخصيص منابع بر اساس عوامل شخصی يا سياسی خواهد بود. در سازمان‌های استراتژی محور منابع بر اساس اولويت‌هايی كه به وسيله هدف‌های سالانه تعيين گرديده‌اند، تخصيص می يابند. يكی از موانع بزرگ در سر راه اجرای موفقيت‌آميز استراتژی سازمان، عدم موفقيت در پيوند بين برنامه‌های اجرايی و تعيين اولويت در تخصيص منابع به برنامه‌های راهبردی بلندمدت است.

 در حال حاضر بسياری از سازمان‌ها فرايند جداگانه‌ای برای برنامه‌ريزی بلندمدت راهبردی و بودجه‌بندی ساليانه و كوتاه‌مدت خود دارند.

هر سازمان، دست‌كم، چهار نوع منبع دارد كه برای تامين هدف‌های مورد نظر بايد تخصيص يابند:

 منابع مالی، منابع فيزيكی، منابع انسانی، و منابع فن‌آوری. اين امكان وجود دارد كه تخصيص منابع به شيوه‌ای اثربخش صورت گيرد، ولی موفقيت اجرای  استراتژی تظمين نگردد، زيرا شرط موفقيت در اين است‌ كه برنامه‌ها، كاركنان، اعمال كنترل‌ ها و تعهدات كاركنان بايستی به حيات منابع ارائه شده جان بخشد. بهتر است بدانيد كه «مديريت استراتژيک» را گاهی «فرايند تخصيص منابع» می نامند.


خدمات کلینیک مشاوران مدیریت ایران (IranBSC):

  • تسهیل‌گری در پیاده سازی و جاری سازی برنامه‌ریزی استراتژیک و سیستم ارزیابی عملکرد با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن (BSC-Balanced Score Card) در قالب سنتی و اجرای کارت امتیازی متوازن با شش وجه برای اولین بار در ایران
  • آموزش برنامه‌ریزی استراتژیک از تئوری تا عمل
  • آموزش استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازنو روش تهیه نقشه استراتژی با شش وجه در بخش ارزیابی سند راهبردی
  • تسهیل‌گری و مشاوره در تعیین شاخص های کلیدی عملکردی با معرفی سه دست شاخص (PI،KRI،KPI) و تهیه سند شناسنامه شاخص سند راهبردی
  • آموزش روش تعیین شاخص های کلیدی عملکردی د حوزه‌های فردی و سازمانی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به کلینیک مشاوره مدیریت ایران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد